Privacy

SARACO BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht [bij … en] op [invoegen hyperlink en e-mailadres].

 

Verwerkingsdoeleinden

SARACO BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de SARACO BV groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met SARACO BV verbonden zijn of met enige andere partner. SARACO BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 
 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van haar/zijn/hun betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van haar/zijn/hun persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
-    zelf de instellingen van haar/zijn/hun klantenaccount aan te passen; en/of 
-    een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van haar/zijn/hun persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Cookie declaration last updated on 07/03/2022:

Necessary (2)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

NameProviderPurposeExpiryType
CookieConsentsaraco.orgStores the user's cookie consent state for the current domain1 yearHTTP Cookie
PHPSESSIDsaraco.orgPreserves user session state across page requests.SessionHTTP Cookie

Statistics (3)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

NameProviderPurposeExpiryType
_gasaraco.orgRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 yearsHTTP Cookie
_gatsaraco.orgUsed by Google Analytics to throttle request rate1 dayHTTP Cookie
_gidsaraco.orgRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 dayHTTP Cookie

Marketing (9)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

NameProviderPurposeExpiryType
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comTries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 daysHTTP Cookie
YSCyoutube.comRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt-remote-cast-availableyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

Openingsuren

  • Ma Gesloten
  • Di 9u - 18.30u
  • Wo 9u - 18.30u
  • Do 9u - 18.30u
  • Vr 9u - 18.30u
  • Za 9u - 18.30u
  • Zo9u - 16u
Op feestdagen zijn we vaak langer open.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!
Inschrijven

Volg ons